HolyIndia.Org

திருவேடகம் ஆலய வழிகாட்டி

திருவேடகம் ஆலயம்
திருவேடகம் ஆலயம் 9.9956999 அட்சரேகையிலும் , 77.9883277 தீர்க்கரேகையிலும் அமைந்துள்ளது
MAP

அருகில் உள்ள சிவாலயங்கள்

  • திருப்பரங்குன்றம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 15.77 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருஆப்பனூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 16.41 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருஆலவாய் (மதுரை) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 16.61 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருப்பூவணம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 34.87 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருச்சுழியல் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 56.35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருகொடுங்குன்றம் ( பிரான்மலை) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 58.41 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடகிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருப்புத்தூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 68.42 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்காணப்பேர் (காளையார்கோவில்) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 72.94 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • வெஞ்சமாக்கூடல் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 91.19 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருவாடானை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 104.30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.