HolyIndia.Org

திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்) ஆலய வழிகாட்டி

திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்) ஆலயம்
திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்) ஆலயம் 10.831752 அட்சரேகையிலும் , 79.351131 தீர்க்கரேகையிலும் அமைந்துள்ளது
MAP

அருகில் உள்ள சிவாலயங்கள்

  • திருஅவளிவநல்லூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 2.40 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருப்பரிதிநியமம் (பரிதியப்பர் கோவில் ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 4.92 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 6.49 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 8.66 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடகிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கருகாவூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 9.18 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருநல்லூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 9.32 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • பழையாறை வடதளி எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • பட்டீச்சரம் (பட்டீஸ்வரம்) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.34 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருசத்திமுத்தம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.58 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • ஆவூர் பசுபதீச்சரம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.87 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.