HolyIndia.Org

திருநல்லூர் பெருமணம் ( ஆச்சாள்புரம்) ஆலய வழிகாட்டி

திருநல்லூர் பெருமணம் ( ஆச்சாள்புரம்) ஆலயம்
திருநல்லூர் பெருமணம் ( ஆச்சாள்புரம்) ஆலயம் 11.3290637 அட்சரேகையிலும் , 79.7554851 தீர்க்கரேகையிலும் அமைந்துள்ளது
MAP

அருகில் உள்ள சிவாலயங்கள்

  • திருமயேந்திரப்பள்ளி எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 5.62 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடகிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கழிப்பாலை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 6.48 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருநெல்வாயல் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 6.67 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருவேட்களம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 7.96 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 9.88 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • சீர்காழி எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.29 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • சிதம்பரம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.32 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருகோலக்கா எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 11.06 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • தென்திருமுல்லைவாயில் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 13.38 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கலிகாமூர்(அன்னப்பன் பேட்டை) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 14.94 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.