HolyIndia.Org

திருச்சிராப்பள்ளி ஆலய வழிகாட்டி

திருச்சிராப்பள்ளி ஆலயம்
திருச்சிராப்பள்ளி ஆலயம் 10.8282 அட்சரேகையிலும் , 78.696281 தீர்க்கரேகையிலும் அமைந்துள்ளது
MAP

அருகில் உள்ள சிவாலயங்கள்

  • திருமூக்கிச்சரம் (உறையூர்) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 2.37 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருவானைக்கா எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 2.94 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • கற்குடி (உய்யக் கொண்டான் மலை ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 4.29 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் ( திருவாசி ) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 7.73 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருப்பைஞ்ஞீலி எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 7.73 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருபாற்றுறை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 8.19 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருவெறும்பூர் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 8.72 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருமாந்துறை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 11.10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடகிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருப்பராய்த்துறை எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 15.43 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருஅன்பில் ஆலாந்துறை (அன்பில்) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 15.99 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிழக்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.