HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

தீர்த்தனகிரி


சிவக்கொழுந்தீசர் உடனுறை ஒப்பிலா நாயகி திருக்கோயில் திருத்திணை நகர் ( தீர்த்தனகிரி ) என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது .

திருத்திணை நகர் ( தீர்த்தனகிரி ) கோயில் சுந்தரர் - 1 பாடல் பெற்றது.

வழி: சிதம்பரத்தில் இருந்து 30 Km தொலைவிலும், கடலூரில் இருந்து 18 Km தொலைவிலும் இந்த சிவஸ்தலம் இருக்கிறது. அருகில் உள்ள நகரம் கடலூர்.

கோயில் பற்றி: