HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

சீர்காழி கோவிலில் வழிபட்டோர்

திருஞானசம்பந்தர் அவதரித்த இந்த சீர்காழியில் உள்ள இறைவனை பிரம்மா, முருகன், காளி, குரு, இந்திரன், சந்திரன், சூரியன், வியாச முனிவர் ஆகியோர் வழிபட்டு பேறு பெற்றுள்ளனர்.

சீர்காழி - சீர்காழி ஆலய அமைப்பு - சீர்காழி இறைவன் - சீர்காழி கல்வெட்டுகள் - சீர்காழி கோயில் - சீர்காழி கோவிலில் வழிபட்டோர் - சீர்காழி சம்பந்தர் ஞானப்பால் உண்டது - சீர்காழி திரிவிக்கிரமன் - சீர்காழி தேவாரம் - சீர்காழி புராண வரலாறு - சீர்காழி வரலாறு - சீர்காழி விழாக்கள் - சீர்காழி விஸ்வநாதர் - தலப் பெயர்கள் -