HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple
கோயில் : 0267-திருக்கோகர்ணம்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கோகர்ணம்
இறைவன் பெயர் : மகாபலேஸ்வரர், பிராணலிங்கேஸ்வரர், ஆத்மலிங்கேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : கோகர்ணேஸ்வரி, தாம்ரகௌரி.
எப்படிப் போவது : கர்நாடக மாநிலம் - பெங்களூரிலிருந்தும், மங்களூரிலிருந்தும் பேருந்துகள் செல்கின்றன. சென்னையிலிருந்து இரயில் மூலம் செல்வதாயில், ஹ§ப்பி, சென்று அங்கிருந்து பேருந்தில் செல்ல வேண்டும்.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கோகர்ணம்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,கூகுல் வழிகாட்டி
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் :
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :

தல வரலாறு கோ - பசு, கர்ணம் - காது. சுவாமி பசுவின் காதுபோலக் குழைந்து காணப்படுவதால் இத்தலம் இப்பெயரைப் பெற்றது. இதற்கு ருத்ரயோனி, வருணாவர்த்தம் முதலிய பெயர்களும் உண்டு. இலங்கை வேந்தன் இராவணன் கயிலைமலை சென்று சிவபிரானை நோக்கிக் கடுந்தவம் புரிந்தான். சிவபிரான் உமையம்மையோடு காட்சித்தந்து வேண்டுவன யாது, என வினவினார். இராவணன் இலங்கை அழியாதிருக்க அருளவேண்டும் என்றான். அதற்கிசைந்த பெருமான் இராவணன் கையில் பிராணலிங்கத்தைக் கொடுத்து இதனை இலங்கைக்கு எடுத்துச் சென்று பிரதிட்டை செய்து வழிபட்டு வந்தால் இலங்கை அழியாது; இச்சிவலிங்கத்தைத் தலையில் சுமந்து செல்லவேண்டும், வழியில் இதனைக் கீழே வைத்தால் எடுக்கவாராது என அருளி மறைந்தார். இராவணன் பிராணலிக்த்தைச் சிரவில் சுமந்து இலங்கை நோக்கிச் சென்றான். நாரதர் மூலம் இதனை அறிந்த இந்திரன் பிராண லிங்கத்தை இராவணன் பிரதிட்டை செய்துவிட்டால் இராவணன் அழியான், தேவர்கள் துயர்நீங்காது என எண்ணித் தேவர்கள் புடைசூழ கயிலைமலை சென்று விநாயகரை வேண்டினான். இந்திரனின் வேண்டுகோளை ஏற்ற விநாயகர் இராவணன் கோகரணத்தை அடையும் வேளையில் அவன் வயிற்றில் நீர்சுரக்குமாறு செய்ய வருணனை ஏவிவிட்டு, ஒரு சிறுவன் போல அவன்முன் தோன்றி நின்றார். இராவணன் வந்த அந்தச் சிறுவனை நோக்கிச் சிவலிங்கத்தை அச்சிறுவன் கையில் கொடுத்துச் சிறுநீர் கழித்து வருமளவும் அதனைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு நிற்குமாறு வேண்டினான். சிறுவனாக வந்த விநாயகர், இராவணனை நோக்கி என்னால் சுமைபொறுக்க இயலாத நேரத்தில் மூன்றுமுறை உன்னை அழைப்பேன் அதற்குள் வராவிட்டால் நிலத்தில் வைத்துவிடுவேன் என அருளினார். இராவணனும் இசைந்து சென்றான். நெடுநேரம் ஆகியும் அவன் வராதரால் மூன்றுமுறை, அழைத்து சிவலிங்கத்தைப் பூமியில் வைத்துவிட்டார். இராவணன் வந்து சிவலிங்கத்தை இருபது கரங்களாலும் எடுக்க முயன்றான். பெருமான் பசுவின் காதுபோலக் குழைந்து காட்டினார். இராவணன், மகாபலம் உடையவர் இவ்விறைவர் எனக் கூறி அந்த அந்தணச்சிறுவன் செய்த தவறுக்காக மூன்றுமுறை அவனது தலையில் குட்டினான். சிறுவனாக வந்த விநாயகர் தம் உண்மை வடிவை அவனுக்குக் காட்டிப் பந்துபோல அவனைத் தூக்கி எறிந்து விளையாடினார். இராவணன் பிழைபொறுக்க வேண்டினான். விநாயகர், உன் தலையில் இவ்வாறே மூன்றுமுறை குட்டிக்கொள் என்று கூறினார். இராவணன் தான் செய்த பிழைக்கு வருந்திக் குருதிசோரத் தலையில் குட்டிக் கொண்டு அவரை வழிபட்டு அருள் பெற்றான். விநாயகர் சினம் தணிந்து தலையில் குட்டிக்கொண்டு வழிபடுவோருக்கு வேண்டும் வரங்கள் தருவதாகக் கூறி இராவணனின் பிழைகளைப் பொறுத்து அவனுக்கு நல்வரங்கள் தந்தருனி£ர்.

சிறப்புக்கள்

  • இத்தலத்தை அப்பர், தாம் அருளிய திருஅங்கமாலையில் வைத்துப் பாடியுள்ளார்.

  • இத்தலத்தில் சிவலிங்கம் ஒரு கொட்டைப்பாக்கு அளவில் ஆவுடையாரில் அடங்கியிருப்பதைக் காணலாம்.
  • இத்தலத்து வழக்கப்படி மக்கள் திருமேனியைத் தொட்டி நீராடி மலர்சூட்டி வழிபடலாம்.
  • கோயிலமைப்பு, தமிழ்நாட்டு அமைப்பினின்றும் வேறானது; கோயில் கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ளது.
  • மூலத்தானம் சிறிய அளவுடையது; நடுவிலுள்ள சதுரமேயில் வட்டமான பீடமுள்ளது, இப்பீடத்தின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் வெடிப்பொன்று உள்ளது; இதனைச் சுவர்ணரேகையுள்ள சாளக்கிராம பீடமென்பர். இதன் நடுவிலுள்ள வெள்ளை நிறமான உள்ளங்கையளவுள்ள பள்ளத்தின் நடுவில் கொட்டைப்பாக்கு அளவில் மகாபலேஸ்வரர் சிவலிங்கபாணம் தென்படுகிறது. தொட்டுப்பார்த்து உணரலாம். பசுவின் காதுபோலக் குழைந்து தோற்றமளிக்கும் அருட்காட்சி நம்மை ஆனந்தத்தில் ஆழ்த்துகிறது.
  • "துவிபுஜ" விநாயகர் - இவர்முடியில் யானைத் தலையில் இருப்பதுபோல இருபுறமும் மேடும் நடுவில் பள்ளமும் உள்ளது. இஃது இராவணன் குட்டியதால் ஏற்பட்ட பள்ளமென்கின்றனர்.
  • இத்தலத்தில் உள்ள கோகர்ப்பக்குகை கண்டுகளிக்கத்தக்கது. இங்கு 33 தீர்த்தங்கள் உள்ளன; அவற்றுள் கோகர்ண தீர்த்தம், தாம்ரகௌரிநதி, கோடிதீர்த்தம், பிரமகுண்ட தீர்த்தம் முதலியவை சிறப்புடையவை; இவற்றுள்ளும் சிறப்புடையது கோடி தீர்த்தமாகும்.
  • இத்தலத்திற்கு வருவோர் முதலில் கோடி தீர்த்தத்தில் நீராடி, பின்பு கடல் நீராடி, பிண்டதர்ப்பணம் செய்து, மீண்டும் நீராடி பிறகு மகாபலேஸ்வரரை வழிபட வேண்டும்.
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு

Add more details about this temple
Add more photos


More details about this temple given by user:
Distance to Gokarna * From Karwar: 60 Kms * From Kumata: 32 Kms * From Bangalore: 460 Kms * From Mangalore : 225 Kms * Konkan Railway passes through Gokarna (10 km from the town) Contact Us At: Administrator, Shri Samsthana Mahabala Deva, Gokarna, Po: GokarnaUttara Kannada, Karnataka, India E-Mail: info@srigokarna.org Phone: +91 944 959 5208
Info ID :195 Name :sk Date :2009/11/13-14:31:07
SRI KUMAR Private 2 + 1 Sleeper 7:15PM from Gokarna 06:30 to Bangalore Anand cooldrinks, Rathbeedi Gokarna Ph:9449710485 SRL Travells.Lalbhag west gate R.v road B’lore Ph:(080)26677142 (080)22975440 B’lore,Shivmoga Sagar,Honnavar Kumta, Gokarna
Info ID :194 Name :SRI KUMAR Date :2009/11/13-14:28:53

Gokarna Gokarna, is one of India's most sacred places situated in the district of Uttara Kannada, of coastal region of Karnataka. A small town on banks of Arabian sea, and this coastline surrounded by natural beauty of five beaches (Gokarna beach, Kudle beach, Om beach, Half moon beach and Paradise beach) and hills along side, the traveler can choose his favourite for himself. This is not a place to hurry. Rather, one should just drift up the coast, enjoying the scenic beauty of this coastal area.

Gokarna - Sthala Mahime: (Importance) Gokarna is adored as a Shaiva pilgrimage centre than a tourist destination, and as important as Kashi and Rameshwara pilgrimage places for hindus. The meaning of Gokarna is "Cow's Ear" (Go means Cow and Karna means Ear). Gokarna is located between the Gangavali and Agnashini river mouth and it is named for the ear-shaped confluence of two rivers. Devotees believe that Gokarna derives its name from the legend in which Lord Shiva emerged from the ear of a cow.

Gokarna is also respected as "siddi kshetra", (The more you know of the religious practice, and the more you will honour and worship it. The more you study it, the more it will enlighten you and satisfy your heart). Gokarna acclaimed as "Mukti Stala" (After the death of a close relative, Hindus come here to perform their obsequies) of Karnataka along with the other mukti stalas such as Udupi, Kollur, Subrahmanya, Kumbasi, Kodeshwara, and Sankaranarayana.

Legend of Gokarna: In Threthayuga, Ravana (Demon/Asura King of Lanka) reaches Kailasa and performed rigorous penance to get the "Atma Linga" from Lord Shiva, as Ravana's mother expressed a keen desire to worship the atmalinga of Lord Shiva.

After a long penance, Lord shiva gave the "Atma linga" to Ravana as a boon and instructs Ravana to carry it home by walk, that he should never place it on the earth even for a short while failing which the linga would get eternally embedded at the place were he broke his commands.

Lord Maha vishnu learned that Ravana will become all powerful by worshipping the 'Atma linga' and menace to the world and Ravana's conviction that nobody could defeat him, once he acquired the very power of Lord Shiva. Maha vishnu devised a plan to install the linga somewhere and as he thought that Lord Ganapathi was alone capable of doing it, he along with all the gods pleased Ganapathi to execute the plan. Lord Ganapathi accepts and reaches Gokarna as a Brahmin boy.

Ravana asking lord Ganapathi to hold the Atma linga As Ravana was coming near Gokarna. Maha Vishnu who had known well that Ravana was punctual in performing his periodical rites (Sandyavandhana), hides sun with his Sudarshana Chakra (Wheel). Thinking that it was time to perform the evening rites, Ravana finds a Brahmin boy and asked him to hold the Atma linga in his hand till he came back after finishing the rites.

Lord Ganapathi agreed to hold the linga on one condition that he would do so till he would be able to bear the weight of Linga and that thereafter he would call Ravana three times and if failed to come to him by then he would place the linga on the earth.

Lord Ganapathi calls Ravana three times when he was performing his rites and places the linga on the earth and he vanished. The Atma linga at once got firmly entrenched in the earth. Ravana learned that he had been tricked by the Gods.

The depressed demon king Ravana was deeply agitated and tried to pull up the linga, but the linga did not budge a little. It resulted in his throwing the coverings of the Linga to Dhareshwar, Gunavanteshwara, Murdeshwar and Shejjeshwar temples. Ravana was unable to lift the Linga from the ground again and called shiva linga as Mahabala (you are too strong). And ever since the Linga illustrious as Mahabaleshwara.

Lord Shiva learnt all these from Vayu deva (Wind god), and came on to Earth with Godess Parvathi devi and his train of Gods, he visited these five places and worshipped the linga which had now taken five forms. He acknowledged that these five places would be his "Pancha kshetras" (Five Holy Places)

Info ID :193 Name :sivanadimai Date :2009/11/13-14:26:23
Gokarna is a village in the Uttara Kannada district of the Karnataka state, India. It is a Hindu pilgrimage centre as well as a tourist destination in India. Gokarna is a temple town and is referred to in a number of Hindu historical literature pieces. Around the town lie a number of beaches and these serve as a major attraction for travellers. Contents

Etymology Gokarna means Cow's Ear. It is believed that Lord Shiva emerged from the ear of a cow (Prithvi, the Mother Earth) here. It is also located at the ear-shaped confluence of two rivers Gangavali and Aghanashini.

Mythology Legends in the Sahyadri Khand of the Puranas indicate that the State of Kerala was reclaimed from the sea by the Warrior-Sage Parashurama who came from the North (of the Vindhya ranges) after his wanderings, in which he killed the Kshatriyas 21 times and threw his axe, the weapon by which he annihilated the Kshatriyas, into the sea, to prevent the erosion of the land stretching from Gokarna to the Southernmost tip of India. Gokarna is also mentioned in the Shrimad Bhagavata Purana as being the home of the two brothers Gokarna and Dhundhakari and the Bhagawat also gives details of the differences in their temperament, nature and exploits. Another mythological reference to Gokarna describes how Ravana, the demon-king of Lanka, received the atmalinga from Shiva after he had performed a penance at Mount Kailash reciting self-written Shivatandavastotram. Shiva instructed Ravana that the sacred atmalinga should not be placed on the ground as it would establish itself where placed on earth. On his way back to Lanka, Ravana stops for his evening prayers at Gokarna. To prevent Ravana from getting a weapon as powerful as the atmalinga, Ganesha, in the disguise of a Brahmin boy, tells Ravana that he will hold the atmalinga until Ravana finishes his prayers. As soon as he receives the atmalinga, Ganesh promptly puts it down. Ravana tries to extricate it, resulting in throwing the coverings of the Linga to Surathkal, Dhareshwar, Gunavanteshwar, Murudeshwar and Shejjeshwar temples.[1] Tamil saints Nayanars like Appar and sambanthar praised the deity in their hymns tevaram

History Ancient Indian (Bharata) cities and Places(Title and location names are in English.) The earliest history of the city is not known. It is an established fact that Mayurvarma of the Kadamba kings brought Brahmins from Ahicchatra, now in Bihar. It was a center for India's traditional and ancient Ganja Culture.[citation needed] A sect of Brahmins fled from the Gomantak to escape forcible conversions by the Portuguese and British and settled in and around Gokarna in the 15th century. It was part of the Sodhe and Vijayanagar kingdoms. Later, when the Konkan region - including Goa - was occupied by the Portuguese, it became part of their rule. A few temples were destroyed by the Portuguese in 1714 and then rebuilt later in the 18th century and also under the supervision of Guru H. H. Shrimat Anandashram Swamiji in 1928.

Culture Gokarna is a town of contrasts, as it is a temple town and also a holiday destination by the sea. Gokarna is full of coconut and palm trees, blue seas and clean sands. It is an attractive town with two main streets having shops and traditional tile-roofed brick houses. Gokarna is a hippy paradise with drums, guitars and hammocks. The beaches near Gokarna have shacks (huts) for rent.

Religious attractions Gokarna Beach. Gokarna is also an important centre of Sanskrit learning and houses Bhandikeri Math and Toggu Math. It is a place where Sanksrit knowledge is passed down from generations in Brahmin families. Many Hindus also perform the last rites of a person here. * Mahabaleshwar Temple (Maha: great, bal: strength) is a famous Shiva Temple and it houses the atmalinga. Named so after Ravana referred to the linga's great strength. Till the government handed over the temple to a public trust, all the public of Gokarna - supposed to be the office bearers of the temple - were managing the temple.[2] It is situated at the western end of the main street. The main deity here is two-armed, standing and at least 1500 years old. The idol of Lord Ganesha also is ancient. In the sanctuary is a stone linga, encased in brass, placed on a coiled stone serpent. The floor of the hall in front has an intricate engraving of a giant tortoise. * Maha Ganapathi Temple built in honour of the boy Ganapathi, who deceived the demon Ravana. * Uma Maheshwari Temple * Bhadrakali Temple * Varadaraj Temple * Tamra-Gauri Temple * Shanmuka Temple * Venkataramana Temple * Kotitheertha is a man-made tank that is used for immersion of idols and ritual bathing. It is surrounded by temples. * Shivaratri festival is celebrated here with great enthusiasm. Each year, a team builds up two great temple chariots which are used during the Shivaratri festival. The two great temple chariots lead a procession through the town's narrow streets, while priests and pilgrims chant hymns in praise of Shiva. More than a hundred people are needed to pull the chariots with thick ropes while priests conduct religious ceremonies inside. During the four day Shivaratri festival, the small town of Gokarna is visited by up to 20,000 pilgrims. This year (2009) 350000 people visited Gokarna on Mahasivarathri

Community festivals * Mahashivaratri

Beaches The drive up the winding path that leads to Gokarna is scenic, with the rocky mountains and Western Ghats on one side and the Arabian Sea on the other. Panorama of Om Beach at Gokarna in the Uttara Kannada district of Karnataka, India, showing its distinctive shape. Gokarna is also famous for its beautiful beaches and landscapes. The main beaches in Gokarna are the Gokarna beach, Kudle Beach, Om Beach, Half moon Beach and Paradise Beach (also known as Full moon). The Gokarna beach forms the coast of the town while the other four beaches lie to the south of Gokarna. Kudle and Om are around 6 km from Gokarna town along a muddy hill; they are accessible by rickshaw or foot. Half moon and Paradise are beyond Om beach and are accessible only by foot or boat. Om beach is named so because it is shaped like the auspicious ॐ [Om] symbol. Om beach is the only naturally Om shaped beach. Two other beaches - Paradise and Half Moon - are smaller and remote beaches. [3]

Location Om beach, near Gokarna village Gokarna is about 453 km from Bengalooru, 240 km north of Mangalooru and about 59 km from Karwar. It is between the Gangavali and Agnashini rivers and situated along the Karwar coast by the Arabian Sea. It is near the college towns Suratkal and Manipal. Gokarna can be reached by buses and maxicabs from Kumta (36 km), Ankola (25km) and Karwar (59km) on National Highway 17( NH-17 ). Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) also runs long-journey buses from many cities like Goa, Bengalooru and Mangalooru. Private buses (Vijayanand Roadlines - VRL, Sugama, Sea Bird, etc.) operate night journeys from the capital city of Bengalooru to Gokarna daily. It can be reached by train Konkan Railway on the Mumbai to Mangalooru route. The railway station is 6km away from the town.

Info ID :192 Name :sivanadimai Date :2009/11/13-14:22:47
இது சிறிய கோயில் கூட்டம் குறைவாகதான் உள்ளது எனவே சில நிமிடங்களில் சுவாமி தரிசனம் கிடைக்கும்.

சுகி தாங்கள் சென்று வந்த அனுபவத்தை பற்றி இங்கே எழுதவம்

Info ID :184 Name :sen Date :2009/11/13-12:15:57
Train is available from Mangalore via MANGALORE CNTL 0KM(Kilo meter) - UDUPI 87KM - MURDESHWAR-222km - KUMTA -278KM - GOKARNA ROAD 304KM -gokarna temple 10km away from railway station
Info ID :149 Name :sen Date :2009/09/18-04:32:14
My name is sugi.i want to visit gokaran temple.please help me . ho i can coming from chennai to gokaram.half days enough to visit temple regards
Info ID :148 Name :ssugi Date :2009/09/17-06:43:49
gokarna