HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

ஆலயங்களின் தூரம் - திருக்கழுகுன்றம்

SNOTemple NameDistance
1 திருக்கழுகுன்றம்0 கிமீ
2 திருஇடைச்சுரம் (திருவடிசூலம்)10.91 கிமீ
3 திருக்கச்சூர் ஆலக்கோவில்20.23 கிமீ
4 அச்சிறுபாக்கம்34.35 கிமீ
5 திருமாகறல்35.1 கிமீ
6 திருகுரங்கனின் முட்டம்43.63 கிமீ
7 கச்சிநெறிக் காரைக்காடு44.51 கிமீ
8 கச்சி அநேகதங்காபதம்47.12 கிமீ
9 திருக்கச்சி மேற்றளி, காஞ்சீபுரம்47.23 கிமீ
10 கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்)47.25 கிமீ
11 திருவான்மியூர்47.81 கிமீ
12 திருஓணகாந்தன்தளி47.91 கிமீ
13 இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்)51.77 கிமீ
14 திருவேற்காடு52.41 கிமீ
15 திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டுர் ( திருப்பனங்காடு )52.83 கிமீ
16 திருவிற்கோலம் ( கூவம் )52.99 கிமீ
17 திருமயிலை (சென்னை)53.14 கிமீ
18 திருவோத்தூர் ( திருவத்தூர், திருவத்திபுரம்)56.28 கிமீ
19 திருவலிதாயம் (சென்னை)56.71 கிமீ
20 திருஊறல் (தக்கோலம்)57.46 கிமீ
21 திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்)58.41 கிமீ
22 திருமுல்லைவாயில்59.82 கிமீ
23 திருப்பாசூர்61.75 கிமீ
24 திருவாலங்காடு66.04 கிமீ
25 திருவொற்றியூர், சென்னை67.35 கிமீ
26 திருஅரசிலி (ஒழிந்தியாபட்டு)69.59 கிமீ
27 திருவெண்பாக்கம் (பூண்டி)71.01 கிமீ
28 திருக்கள்ளில் ( திருக்கண்டிலம் )71.45 கிமீ
29 இரும்பை மாகாளம்72.2 கிமீ
30 திருவக்கரை77.68 கிமீ
31 புறவார் பனங்காட்டூர் ( பனையபுரம் )87.04 கிமீ
32 வடுகூர் (திருவாண்டார் கோவில் )87.4 கிமீ
33 திரு ஆமாத்தூர்95.53 கிமீ
34 திருவல்லம் ( திருவலம்)95.57 கிமீ
35 திருப்பாதிரிபுலியூர் ( கடலூர் NT)100.88 கிமீ
36 திருத்துறையூர்104 கிமீ
37 திருமாணிகுழி106.22 கிமீ
38 திருவதிகை107.77 கிமீ
39 திருமுண்டீச்சரம் ( கிராமம் )109.75 கிமீ
40 திருவிடையாறு ( டி. எடையார் )111.3 கிமீ
41 திருவெண்ணைநல்லூர்111.67 கிமீ
42 திருஅறையணிநல்லூர் (அரகண்டநல்லூர்)114.7 கிமீ
43 திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி)115.04 கிமீ
44 திருவண்ணாமலை115.19 கிமீ
45 திருக்கோவிலூர்115.74 கிமீ
46 திருநாவலூர்118.09 கிமீ
47 திருத்திணை நகர் ( தீர்த்தனகிரி )119.92 கிமீ
48 திருநெல்வெண்ணை ( நெய்வணை )127.84 கிமீ
49 திருக்காளத்தி (ஸ்ரீ காளஹஸ்தி)133.27 கிமீ
50 சிதம்பரம்139.65 கிமீ
51 திருவேட்களம்139.77 கிமீ
52 திருமயேந்திரப்பள்ளி140.88 கிமீ
53 திருநெல்வாயல்141.92 கிமீ
54 திருக்கழிப்பாலை142.09 கிமீ
55 திருமுதுகுன்றம்145.05 கிமீ
56 திருநல்லூர் பெருமணம் ( ஆச்சாள்புரம்)145.51 கிமீ
57 திருக்கூடலையாற்றூர்146.37 கிமீ
58 திருஎருக்கத்தம்புலியூர் ( ராஜேந்தரப்பட்டினம் )152.16 கிமீ
59 தென்திருமுல்லைவாயில்153.32 கிமீ
60 திருநாரையூர்153.69 கிமீ
61 திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை154.22 கிமீ
62 சிர்காழி155.79 கிமீ
63 திருகோலக்கா156.55 கிமீ
64 திருக்கலிகாமூர்(அன்னப்பன் பேட்டை)156.92 கிமீ
65 தூங்கானை மாடம் (பெண்ணாகடம்)160.74 கிமீ
66 திருபுள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீஸ்வரன்கோவில்)160.89 கிமீ
67 திருவெண்காடு161.14 கிமீ
68 கீழை திருக்காட்டுப்பள்ளி161.51 கிமீ
69 திருக்குரக்குக்கா161.65 கிமீ
70 திருக்கடம்பூர்161.75 கிமீ
71 திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்162.23 கிமீ
72 திருகருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)162.29 கிமீ
73 திருக்கண்ணார்கோவில் (குறுமானக்குடி)162.35 கிமீ
74 திருப்புன்கூர்162.78 கிமீ
75 திருவாழ்கொளிபுத்தூர்163.18 கிமீ
76 நீடூர்163.74 கிமீ
77 திருஓமாம்புலியூர்163.74 கிமீ
78 திருசாய்க்காடு (சாயாவனம்)163.93 கிமீ
79 திருபல்லவனீச்சுரம்163.93 கிமீ
80 திருமண்ணிப்படிக்கரை164.33 கிமீ
81 திருவலம்புரம் ( மேலப்பெரும்பள்ளம்)165.22 கிமீ
82 திருநெல்வாயில் அரத்துறை165.33 கிமீ
83 திருஅன்னியூர்165.88 கிமீ
84 திருதலைச்சங்காடு166.21 கிமீ
85 திருநின்றியூர்166.73 கிமீ
86 திருநனிபள்ளி (புஞ்ஜை )167.48 கிமீ
87 திருக்கடைமுடி (கீழையூர்)167.51 கிமீ
88 திருகுறுக்கை168.18 கிமீ
89 திருஆக்கூர்169.5 கிமீ
90 திருசெம்பொன்பள்ளி170.19 கிமீ
91 திருவிளநகர்170.91 கிமீ
92 திருக்கடையூர் மயானம்171.68 கிமீ
93 திருக்கடையூர்172.22 கிமீ
94 திருப்பறியலூர்172.25 கிமீ
95 மயிலாடுதுறை173.35 கிமீ
96 திருபந்தனைநல்லூர்174.38 கிமீ
97 திருமணஞ்சேரி175.08 கிமீ
98 திருஎதிர்கொள்பாடி (மேலதிருமனஞ்சேரி)175.91 கிமீ
99 திருவேள்விக்குடி176.88 கிமீ
100 கிளியனூர்178.09 கிமீ
101 திருத்துருத்தி ( குத்தாலம்)178.79 கிமீ
102 திருகோடிக்கா180.16 கிமீ
103 திருமழப்பாடி (பெரம்பாலூர் மாவட்டம்)180.4 கிமீ
104 திருப்பனந்தாள்180.72 கிமீ
105 திருவழுந்தூர் (தேரழுந்தூர் )180.82 கிமீ
106 திருகஞ்சனூர்181.63 கிமீ
107 திருவேட்டக்குடி181.83 கிமீ
108 திருஆப்பாடி182.13 கிமீ
109 திருப்பழவூர்183.35 கிமீ
110 திருசேய்ஞலூர் (செங்கானூர்)183.44 கிமீ
111 திருநீலக்குடி183.6 கிமீ
112 திருவாவடுதுறை183.61 கிமீ
113 தென்குரங்காடுதுறை184.54 கிமீ
114 திருக்கோழம்பம்184.62 கிமீ
115 திருகோட்டாறு185.12 கிமீ
116 திருமங்கலக்குடி187.01 கிமீ
117 திருதெளிச்சேரி (கோயில்பத்து )187.48 கிமீ
118 அம்பர் மாகாளம்187.55 கிமீ
119 திருமீயச்சூர் இளங்கோவில்187.88 கிமீ
120 திருமீயச்சூர்187.89 கிமீ
121 அம்பர் பெருந்திருக்கோவில்188.11 கிமீ
122 திருவைகன் மாடக்கோவில்188.74 கிமீ
123 திருபாம்புரம்188.84 கிமீ
124 திருநள்ளாறு188.88 கிமீ
125 திருதர்மபுரம்189.14 கிமீ
126 சிறுகுடி189.24 கிமீ
127 திருந்துதேவன்குடி(நண்டாங் கோயில் )189.61 கிமீ
128 திருத்திலதைப்பதி ( செதலபதி)190.22 கிமீ
129 திருஅன்னியூர்190.33 கிமீ
130 திருவிடைமருதூர்190.57 கிமீ
131 திருவியலூர் (திருவிசைநல்லூர்)190.59 கிமீ
132 திருக்கருவிலி கொட்டிட்டை (கருவேலி)190.74 கிமீ
133 திருவீழிமிழலை191.69 கிமீ
134 திருப்புறம்பியம்194.17 கிமீ
135 திருநாகேஸ்வரம்194.86 கிமீ
136 திருப்புகலூர்195.07 கிமீ
137 திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்195.08 கிமீ
138 திருமருகல்195.86 கிமீ
139 ராமனதீச்சுரம்196.55 கிமீ
140 திருஇன்னாம்பர்196.59 கிமீ
141 சிவபுரம்196.99 கிமீ
142 திருவிசயமங்கை (கோவிந்தாபுத்துர் )197.08 கிமீ
143 திருக்கொண்டீச்சரம்197.3 கிமீ
144 திருக்கொட்டையூர்197.31 கிமீ
145 திருகுடந்தை கீழ்கோட்டம்197.35 கிமீ
146 திருக்குடந்தைக் காரோணம்197.4 கிமீ
147 திருக்குடமூக்கு (கும்பகோணம்)197.62 கிமீ
148 திருவைகாவூர்197.68 கிமீ
149 ருப்பேணுப்பெருந்துறை197.7 கிமீ
150 நன்னிலம்197.77 கிமீ
151 திருசெங்கட்டாங்குடி198.04 கிமீ
152 திருச்சாத்தமங்கை198.13 கிமீ
153 அரிசிற்கரைபுத்தூர் (அழகாபுத்தூர் )198.25 கிமீ
154 திருப்பனையூர்198.27 கிமீ
155 திருநாரையூர் (சித்தீச்சரம்)198.72 கிமீ
156 திருகலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை )198.84 கிமீ
157 திருபயற்றூர்199.62 கிமீ
158 திருவாஞ்சியம்199.73 கிமீ
159 திருக்கருக்குடி (மருதாநல்லூர் )199.78 கிமீ
160 திருவலஞ்சுழி200.86 கிமீ
161 திருநல்லம் ( கோனேரி ராஜபுரம்)200.87 கிமீ
162 பழையாறை வடதளி201.59 கிமீ
163 திருசத்திமுத்தம்202.06 கிமீ
164 பட்டீச்சரம் (பட்டீஸ்வரம்)202.22 கிமீ
165 திருச்சேறை (உடையார் கோவில்)202.58 கிமீ
166 ஆவூர் பசுபதீச்சரம்202.76 கிமீ
167 திருநாலூர் மயானம்202.93 கிமீ
168 திருவிற்குடி203.34 கிமீ
169 திரு பள்ளியின்முக்கூடல்203.79 கிமீ
170 திருப்பாலைத்துறை204.07 கிமீ
171 குடவாசல்204.16 கிமீ
172 திருசக்கரப்பள்ளி ( அய்யம்பேட்டை )204.17 கிமீ
173 திருதலையாலங்காடு204.29 கிமீ
174 திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர்204.34 கிமீ
175 நாகைக் காரோணம் (நாகப்பட்டிணம்)205.69 கிமீ
176 திருப்பெருவேளூர் ( மணக்கால் ஐயம்பேட்டை)205.84 கிமீ
177 திருகரவீரம் (கரையுபுரம் )206.22 கிமீ
178 திருநல்லூர்206.76 கிமீ
179 கீழ்வேளூர் (கீவளூர்)207.28 கிமீ
180 சிக்கல்207.36 கிமீ
181 திருவாரூர் (திருமூலட்டானம், திருவாரூர் பூங்கோயில்)208.44 கிமீ
182 ஆரூர் பரவையுண்மண்டளி208.47 கிமீ
183 திருவாரூர் அரநெறி208.48 கிமீ
184 திருவிளமர் ( விளமல் )208.78 கிமீ
185 வடகுரங்காடுதுறை208.94 கிமீ
186 திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி )209.45 கிமீ
187 திருக்கொள்ளம்புதூர் (திருக்களம்புதூர், திருக்களம்பூர் )209.68 கிமீ
188 திருக்கருகாவூர்210.82 கிமீ
189 திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்)211.53 கிமீ
190 திருத்தேவூர்212.17 கிமீ
191 திருஅவளிவநல்லூர்212.33 கிமீ
192 திருப்புள்ளமங்கை212.96 கிமீ
193 திருவிடைவாய்213.79 கிமீ
194 திருப்பேரெயில் (ஓகைப்பேரையூர் ,வங்காரப் பேரையூர் )215.75 கிமீ
195 திருப்பரிதிநியமம் (பரிதியப்பர் கோவில் )215.76 கிமீ
196 திருப்பழனம்215.85 கிமீ
197 திருசோற்றுத்துறை216.68 கிமீ
198 திருப்பெரும்புலியூர்217.09 கிமீ
199 திருநாட்டியாத்தான்குடி217.22 கிமீ
200 திருகன்றாப்பூர் (கோயில் கண்ணாப்பூர் )217.75 கிமீ
201 திருவையாறு217.86 கிமீ
202 திருவெண்ணியூர் ( கோயில் வெண்ணி )218.06 கிமீ
203 திருப்பூவனூர்218.08 கிமீ
204 திருவேதிகுடி218.61 கிமீ
205 தென்குடித்திட்டை218.77 கிமீ
206 திருநெய்த்தானம் (தில்லைஸ்தானம்)219.23 கிமீ
207 திருக்கண்டியூர்219.49 கிமீ
208 திருக்காறாயில் ( திருக்காரவாசல்)219.68 கிமீ
209 திருவலிவலம்220.55 கிமீ
210 திருவாய்மூர்221.71 கிமீ
211 திருநெல்லிக்கா221.78 கிமீ
212 திருக்கோளிலி (திருக்குவளை )222.42 கிமீ
213 திருதெங்கூர்222.46 கிமீ
214 திருப்பூந்துருத்தி222.75 கிமீ
215 திருப்பாதாளீச்சரம் (பாமணி )222.82 கிமீ
216 திருவாலம்பொழில்223.06 கிமீ
217 திருகொள்ளிக்காடு223.6 கிமீ
218 திருகைச்சினம் (கச்சனம்)224.2 கிமீ
219 திருக்கானூர்224.55 கிமீ
220 திருச்சிற்றேமம்225.61 கிமீ
221 திருக்கோட்டூர்227.57 கிமீ
222 மேலைதிருக்காட்டுப்பள்ளி228.13 கிமீ
223 திருவெண்டுறை229 கிமீ
224 திருத்தண்டலைநீணெறி (தண்டலச்சேரி )230.96 கிமீ
225 திருக்களர்233.26 கிமீ
226 திருஅன்பில் ஆலாந்துறை (அன்பில்)234.76 கிமீ
227 திருமாந்துறை236.86 கிமீ
228 திருபாற்றுறை240.59 கிமீ
229 திருநெடுங்களம்242.48 கிமீ
230 திருப்பைஞ்ஞீலி243.45 கிமீ
231 திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் ( திருவாசி )243.45 கிமீ
232 திருவானைக்கா244.03 கிமீ
233 திருவெறும்பூர்245.56 கிமீ
234 திருக்கடிக்குளம் ( கற்பகநாதர் குளம் )246.49 கிமீ
235 திருச்சிராப்பள்ளி246.86 கிமீ
236 திருஇடும்பாவனம்247.84 கிமீ
237 திருமூக்கிச்சரம் (உறையூர்)248.19 கிமீ
238 திருமறைக்காடு ( வேதாரண்யம் )248.91 கிமீ
239 கற்குடி (உய்யக் கொண்டான் மலை )250.42 கிமீ
240 அகத்தியான்பள்ளி250.86 கிமீ
241 திருப்பராய்த்துறை250.86 கிமீ
242 திருவுசத்தானம் (கோயிலூர் )251.15 கிமீ
243 திருஈங்கோய்மலை255.29 கிமீ
244 திருகடம்பந்துறை256.81 கிமீ
245 கோடியக்கரை257.59 கிமீ
246 திருவாட்போக்கி (ரத்னகிரி)264.66 கிமீ
247 திருச்செங்கோடு271.85 கிமீ
248 கருவூர் (கரூர்)282.46 கிமீ
249 திருநணா (பவானி)289.09 கிமீ
250 திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி290.8 கிமீ
251 வெஞ்சமாக்கூடல்300.55 கிமீ
252 திருகொடுங்குன்றம் ( பிரான்மலை)314.25 கிமீ
253 திருப்புத்தூர்319.33 கிமீ
254 திருப்புனவாயில்321.62 கிமீ
255 திருவாடானை337.4 கிமீ
256 திருமுருகபூண்டி338.95 கிமீ
257 அவிநாசி (திருப்புக்கொளியூர்)341.87 கிமீ
258 திருக்காணப்பேர் (காளையார்கோவில்)343.75 கிமீ
259 திருஆப்பனூர்364.55 கிமீ
260 திருஆலவாய் (மதுரை)365.78 கிமீ
261 திருப்பூவணம்365.96 கிமீ
262 திருவேடகம்367.44 கிமீ
263 திருப்பரங்குன்றம்372.42 கிமீ
264 இராமேஸ்வரம்377.51 கிமீ
265 திருச்சுழியல்396.81 கிமீ
266 திருக்கேதீச்சரம்406.65 கிமீ
267 திருப்பருப்பதம் - (ஸ்ரீசைலம்)406.67 கிமீ
268 திருக்கோணமலை466.58 கிமீ
269 திருஅஞ்சைக்களம் (ஸ்ரீவாஞ்சிகுளம்)497.01 கிமீ
270 திருநெல்வேலி502.78 கிமீ
271 குற்றாலம்506.71 கிமீ
272 திருக்கோகர்ணம்656.95 கிமீ
273 திருஅநேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்)2009.67 கிமீ
274 திருஇந்திரநீலப் பருப்பதம்2016.4 கிமீ
275 திருக்கேதாரம் (கேதார்நாத்)2020.02 கிமீ
276 கைலாயம் நொடித்தான்மலை (திருக்கயிலாயம், கைலாயம்)2057.73 கிமீ