HolyIndia.Org
Holy India Org Add New Temple

ஆலயங்களின் தூரம் - திருத்திலதைப்பதி ( செதலபதி)

SNOTemple NameDistance
1 திருத்திலதைப்பதி ( செதலபதி)0 கிமீ
2 திருமீயச்சூர் இளங்கோவில்2.45 கிமீ
3 திருமீயச்சூர்2.45 கிமீ
4 திருபாம்புரம்4.36 கிமீ
5 திருக்கருவிலி கொட்டிட்டை (கருவேலி)5.23 கிமீ
6 திருஅன்னியூர்5.28 கிமீ
7 சிறுகுடி5.64 கிமீ
8 திருவீழிமிழலை6.86 கிமீ
9 திருக்கொண்டீச்சரம்7.15 கிமீ
10 அம்பர் பெருந்திருக்கோவில்7.43 கிமீ
11 நன்னிலம்7.58 கிமீ
12 அம்பர் மாகாளம்8.56 கிமீ
13 திருப்பனையூர்9.13 கிமீ
14 திருப்புகலூர்9.81 கிமீ
15 திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்9.82 கிமீ
16 திருவாஞ்சியம்10.59 கிமீ
17 ராமனதீச்சுரம்11.44 கிமீ
18 திருகோட்டாறு11.69 கிமீ
19 திருவைகன் மாடக்கோவில்12.19 கிமீ
20 கிளியனூர்12.46 கிமீ
21 திருவழுந்தூர் (தேரழுந்தூர் )12.91 கிமீ
22 திருபயற்றூர்13.56 கிமீ
23 திருவிற்குடி13.89 கிமீ
24 திருக்கோழம்பம்13.94 கிமீ
25 திருமருகல்14.7 கிமீ
26 திருசக்கரப்பள்ளி ( அய்யம்பேட்டை )14.96 கிமீ
27 திரு பள்ளியின்முக்கூடல்15.21 கிமீ
28 திருப்பெருவேளூர் ( மணக்கால் ஐயம்பேட்டை)15.79 கிமீ
29 திருசெங்கட்டாங்குடி15.9 கிமீ
30 திருதலையாலங்காடு15.96 கிமீ
31 திருகரவீரம் (கரையுபுரம் )16.15 கிமீ
32 திருநீலக்குடி16.17 கிமீ
33 ருப்பேணுப்பெருந்துறை16.3 கிமீ
34 திருவாவடுதுறை16.3 கிமீ
35 திருநல்லம் ( கோனேரி ராஜபுரம்)16.5 கிமீ
36 திருத்துருத்தி ( குத்தாலம்)16.6 கிமீ
37 மயிலாடுதுறை16.99 கிமீ
38 திருநள்ளாறு17.14 கிமீ
39 தென்குரங்காடுதுறை17.36 கிமீ
40 திருவேள்விக்குடி17.48 கிமீ
41 திருவிளமர் ( விளமல் )18.65 கிமீ
42 திருவாரூர் (திருமூலட்டானம், திருவாரூர் பூங்கோயில்)18.66 கிமீ
43 திருவாரூர் அரநெறி18.71 கிமீ
44 ஆரூர் பரவையுண்மண்டளி18.78 கிமீ
45 திருகோடிக்கா18.84 கிமீ
46 திருப்பறியலூர்18.9 கிமீ
47 குடவாசல்19.38 கிமீ
48 திருமணஞ்சேரி19.38 கிமீ
49 திருஎதிர்கொள்பாடி (மேலதிருமனஞ்சேரி)19.41 கிமீ
50 திருவிளநகர்19.62 கிமீ
51 திருமங்கலக்குடி19.69 கிமீ
52 திருச்சாத்தமங்கை19.86 கிமீ
53 திருதர்மபுரம்20.17 கிமீ
54 திருகஞ்சனூர்20.42 கிமீ
55 திருவிடைமருதூர்20.67 கிமீ
56 திருச்சேறை (உடையார் கோவில்)20.76 கிமீ
57 திருநாலூர் மயானம்20.98 கிமீ
58 திருதெளிச்சேரி (கோயில்பத்து )21.26 கிமீ
59 திருசெம்பொன்பள்ளி21.27 கிமீ
60 திருநாரையூர் (சித்தீச்சரம்)21.29 கிமீ
61 அரிசிற்கரைபுத்தூர் (அழகாபுத்தூர் )22.53 கிமீ
62 திருவேட்டக்குடி22.63 கிமீ
63 திருநாகேஸ்வரம்22.7 கிமீ
64 கீழ்வேளூர் (கீவளூர்)23 கிமீ
65 திருக்கொள்ளம்புதூர் (திருக்களம்புதூர், திருக்களம்பூர் )23.23 கிமீ
66 திருநின்றியூர்23.53 கிமீ
67 திருகுறுக்கை23.64 கிமீ
68 திருக்கடையூர்23.68 கிமீ
69 திருக்கடைமுடி (கீழையூர்)23.83 கிமீ
70 சிவபுரம்24.1 கிமீ
71 திருஆக்கூர்24.12 கிமீ
72 திருநனிபள்ளி (புஞ்ஜை )24.28 கிமீ
73 திருவியலூர் (திருவிசைநல்லூர்)24.42 கிமீ
74 திருபந்தனைநல்லூர்24.64 கிமீ
75 திருந்துதேவன்குடி(நண்டாங் கோயில் )24.66 கிமீ
76 திருக்கடையூர் மயானம்24.94 கிமீ
77 திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர்25.15 கிமீ
78 திருக்கருக்குடி (மருதாநல்லூர் )25.36 கிமீ
79 திருஅன்னியூர்25.4 கிமீ
80 திருப்பேரெயில் (ஓகைப்பேரையூர் ,வங்காரப் பேரையூர் )25.55 கிமீ
81 திருகலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை )25.69 கிமீ
82 திருவிடைவாய்25.73 கிமீ
83 திருசேய்ஞலூர் (செங்கானூர்)25.73 கிமீ
84 திருமழப்பாடி (பெரம்பாலூர் மாவட்டம்)25.73 கிமீ
85 திருப்பனந்தாள்25.74 கிமீ
86 திருஆப்பாடி26.48 கிமீ
87 திருத்தேவூர்26.59 கிமீ
88 திருதலைச்சங்காடு26.99 கிமீ
89 நீடூர்27.19 கிமீ
90 சிக்கல்27.37 கிமீ
91 திருநாட்டியாத்தான்குடி27.4 கிமீ
92 திருப்புன்கூர்27.54 கிமீ
93 திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி )27.66 கிமீ
94 திருக்கண்ணார்கோவில் (குறுமானக்குடி)28.17 கிமீ
95 திருகுடந்தை கீழ்கோட்டம்28.22 கிமீ
96 திருகருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)28.3 கிமீ
97 திருமண்ணிப்படிக்கரை28.48 கிமீ
98 திருக்குடந்தைக் காரோணம்28.51 கிமீ
99 திருவாழ்கொளிபுத்தூர்28.56 கிமீ
100 திருவலம்புரம் ( மேலப்பெரும்பள்ளம்)28.73 கிமீ
101 திருக்குடமூக்கு (கும்பகோணம்)28.93 கிமீ
102 திருக்குரக்குக்கா29.34 கிமீ
103 திருபுள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீஸ்வரன்கோவில்)29.36 கிமீ
104 நாகைக் காரோணம் (நாகப்பட்டிணம்)30 கிமீ
105 திருகன்றாப்பூர் (கோயில் கண்ணாப்பூர் )30.02 கிமீ
106 பழையாறை வடதளி30.04 கிமீ
107 திருக்கொட்டையூர்30.43 கிமீ
108 திருசாய்க்காடு (சாயாவனம்)30.57 கிமீ
109 திருக்காறாயில் ( திருக்காரவாசல்)30.66 கிமீ
110 திருபல்லவனீச்சுரம்30.92 கிமீ
111 கீழை திருக்காட்டுப்பள்ளி31.07 கிமீ
112 திருஓமாம்புலியூர்31.26 கிமீ
113 திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்31.57 கிமீ
114 பட்டீச்சரம் (பட்டீஸ்வரம்)31.85 கிமீ
115 திருவெண்காடு31.97 கிமீ
116 திருசத்திமுத்தம்31.99 கிமீ
117 திருநெல்லிக்கா32.31 கிமீ
118 திருவெண்ணியூர் ( கோயில் வெண்ணி )32.47 கிமீ
119 திருப்பூவனூர்32.5 கிமீ
120 திருஇன்னாம்பர்32.67 கிமீ
121 திருதெங்கூர்32.86 கிமீ
122 திருவலிவலம்32.86 கிமீ
123 திருப்பழவூர்33.48 கிமீ
124 திருஅரதைப் பெரும்பாழி (அரித்துவார மங்கலம்)33.49 கிமீ
125 திருகொள்ளிக்காடு33.66 கிமீ
126 திருவலஞ்சுழி33.7 கிமீ
127 ஆவூர் பசுபதீச்சரம்33.78 கிமீ
128 திருகோலக்கா33.88 கிமீ
129 திருப்புறம்பியம்33.93 கிமீ
130 சிர்காழி34.6 கிமீ
131 திருப்பாதாளீச்சரம் (பாமணி )34.69 கிமீ
132 திருக்கடம்பூர்34.8 கிமீ
133 திருப்பரிதிநியமம் (பரிதியப்பர் கோவில் )34.85 கிமீ
134 திருஅவளிவநல்லூர்35.69 கிமீ
135 திருகைச்சினம் (கச்சனம்)35.72 கிமீ
136 திருக்கோளிலி (திருக்குவளை )35.98 கிமீ
137 திருக்கலிகாமூர்(அன்னப்பன் பேட்டை)36.08 கிமீ
138 திருவாய்மூர்36.25 கிமீ
139 திருப்பாலைத்துறை36.73 கிமீ
140 திருவிசயமங்கை (கோவிந்தாபுத்துர் )36.83 கிமீ
141 திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை36.91 கிமீ
142 திருநல்லூர்37.01 கிமீ
143 திருக்கோட்டூர்37.36 கிமீ
144 திருச்சிற்றேமம்38.09 கிமீ
145 திருவைகாவூர்38.56 கிமீ
146 திருவெண்டுறை39.23 கிமீ
147 திருநாரையூர்39.47 கிமீ
148 தென்திருமுல்லைவாயில்39.92 கிமீ
149 திருக்கருகாவூர்40.14 கிமீ
150 திருத்தண்டலைநீணெறி (தண்டலச்சேரி )42 கிமீ
151 திருக்களர்43.13 கிமீ
152 திருநல்லூர் பெருமணம் ( ஆச்சாள்புரம்)44.79 கிமீ
153 வடகுரங்காடுதுறை46.82 கிமீ
154 திருக்கழிப்பாலை48.25 கிமீ
155 திருநெல்வாயல்48.44 கிமீ
156 திருமயேந்திரப்பள்ளி49.75 கிமீ
157 திருப்புள்ளமங்கை49.95 கிமீ
158 திருவேட்களம்50.57 கிமீ
159 சிதம்பரம்51.05 கிமீ
160 தென்குடித்திட்டை51.95 கிமீ
161 திருசோற்றுத்துறை54.91 கிமீ
162 திருக்கூடலையாற்றூர்55.26 கிமீ
163 திருவேதிகுடி55.29 கிமீ
164 திருப்பழனம்55.57 கிமீ
165 திருக்கடிக்குளம் ( கற்பகநாதர் குளம் )57.79 கிமீ
166 திருக்கண்டியூர்58.2 கிமீ
167 திருஇடும்பாவனம்58.28 கிமீ
168 திருவையாறு58.39 கிமீ
169 திருப்பெரும்புலியூர்59.86 கிமீ
170 திருநெய்த்தானம் (தில்லைஸ்தானம்)60.46 கிமீ
171 திருவுசத்தானம் (கோயிலூர் )60.95 கிமீ
172 திருஎருக்கத்தம்புலியூர் ( ராஜேந்தரப்பட்டினம் )61.95 கிமீ
173 திருப்பூந்துருத்தி63.38 கிமீ
174 திருவாலம்பொழில்65.51 கிமீ
175 தூங்கானை மாடம் (பெண்ணாகடம்)66.89 கிமீ
176 திருமறைக்காடு ( வேதாரண்யம் )67.46 கிமீ
177 திருநெல்வாயில் அரத்துறை68.78 கிமீ
178 அகத்தியான்பள்ளி69.17 கிமீ
179 திருத்திணை நகர் ( தீர்த்தனகிரி )70.92 கிமீ
180 திருக்கானூர்72.16 கிமீ
181 திருமுதுகுன்றம்72.48 கிமீ
182 மேலைதிருக்காட்டுப்பள்ளி73.45 கிமீ
183 கோடியக்கரை74.81 கிமீ
184 திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி)75.67 கிமீ
185 திருநெடுங்களம்85.12 கிமீ
186 திருஅன்பில் ஆலாந்துறை (அன்பில்)87.53 கிமீ
187 திருமாணிகுழி88.28 கிமீ
188 திருப்பாதிரிபுலியூர் ( கடலூர் NT)90.3 கிமீ
189 திருவதிகை91.56 கிமீ
190 திருமாந்துறை93.11 கிமீ
191 திருநாவலூர்94.25 கிமீ
192 திருபாற்றுறை95.27 கிமீ
193 திருவெறும்பூர்96.33 கிமீ
194 திருத்துறையூர்99.31 கிமீ
195 திருநெல்வெண்ணை ( நெய்வணை )101.46 கிமீ
196 திருவானைக்கா102.07 கிமீ
197 திருச்சிராப்பள்ளி103.4 கிமீ
198 திருமுண்டீச்சரம் ( கிராமம் )103.9 கிமீ
199 திருமூக்கிச்சரம் (உறையூர்)105.74 கிமீ
200 திருவெண்ணைநல்லூர்106.09 கிமீ
201 திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் ( திருவாசி )106.19 கிமீ
202 திருப்பைஞ்ஞீலி106.19 கிமீ
203 கற்குடி (உய்யக் கொண்டான் மலை )107.61 கிமீ
204 வடுகூர் (திருவாண்டார் கோவில் )108.44 கிமீ
205 திருவிடையாறு ( டி. எடையார் )110.56 கிமீ
206 திரு ஆமாத்தூர்115.35 கிமீ
207 திருப்பராய்த்துறை116.94 கிமீ
208 புறவார் பனங்காட்டூர் ( பனையபுரம் )118.83 கிமீ
209 இரும்பை மாகாளம்119.71 கிமீ
210 திருவக்கரை120.57 கிமீ
211 திருஅறையணிநல்லூர் (அரகண்டநல்லூர்)123.22 கிமீ
212 திருக்கோவிலூர்123.31 கிமீ
213 திருஅரசிலி (ஒழிந்தியாபட்டு)123.44 கிமீ
214 திருகடம்பந்துறை133.02 கிமீ
215 திருப்புனவாயில்133.89 கிமீ
216 திருஈங்கோய்மலை134.61 கிமீ
217 திருவாட்போக்கி (ரத்னகிரி)137.02 கிமீ
218 திருப்புத்தூர்146.09 கிமீ
219 திருகொடுங்குன்றம் ( பிரான்மலை)150.35 கிமீ
220 திருவாடானை151.14 கிமீ
221 திருவண்ணாமலை156.09 கிமீ
222 அச்சிறுபாக்கம்163.28 கிமீ
223 திருக்காணப்பேர் (காளையார்கோவில்)164 கிமீ
224 கருவூர் (கரூர்)170.07 கிமீ
225 வெஞ்சமாக்கூடல்180.62 கிமீ
226 இராமேஸ்வரம்187.43 கிமீ
227 திருவோத்தூர் ( திருவத்தூர், திருவத்திபுரம்)189.91 கிமீ
228 திருக்கழுகுன்றம்190.22 கிமீ
229 திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி191.33 கிமீ
230 திருப்பூவணம்195.43 கிமீ
231 திருச்செங்கோடு195.53 கிமீ
232 திருமாகறல்197.79 கிமீ
233 திருஇடைச்சுரம் (திருவடிசூலம்)199.82 கிமீ
234 திருஆப்பனூர்200.24 கிமீ
235 திருஆலவாய் (மதுரை)201.27 கிமீ
236 திருகுரங்கனின் முட்டம்202.89 கிமீ
237 திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டுர் ( திருப்பனங்காடு )206.56 கிமீ
238 திருக்கச்சூர் ஆலக்கோவில்207.58 கிமீ
239 திருப்பரங்குன்றம்208.1 கிமீ
240 திருவேடகம்208.77 கிமீ
241 கச்சிநெறிக் காரைக்காடு209.87 கிமீ
242 திருக்கச்சி மேற்றளி, காஞ்சீபுரம்210.44 கிமீ
243 கச்சி அநேகதங்காபதம்210.52 கிமீ
244 கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்)211.82 கிமீ
245 திருஓணகாந்தன்தளி212.15 கிமீ
246 திருநணா (பவானி)219.96 கிமீ
247 திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்)221.74 கிமீ
248 திருச்சுழியல்221.75 கிமீ
249 திருக்கேதீச்சரம்224.73 கிமீ
250 இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்)230.08 கிமீ
251 திருவல்லம் ( திருவலம்)230.52 கிமீ
252 திருஊறல் (தக்கோலம்)230.74 கிமீ
253 திருவிற்கோலம் ( கூவம் )231.1 கிமீ
254 திருவான்மியூர்236.97 கிமீ
255 திருவேற்காடு242.31 கிமீ
256 திருமயிலை (சென்னை)242.47 கிமீ
257 திருவாலங்காடு243.65 கிமீ
258 திருப்பாசூர்244.68 கிமீ
259 திருவலிதாயம் (சென்னை)246.92 கிமீ
260 திருமுல்லைவாயில்249.78 கிமீ
261 திருவெண்பாக்கம் (பூண்டி)254.56 கிமீ
262 திருமுருகபூண்டி254.87 கிமீ
263 திருவொற்றியூர், சென்னை256.95 கிமீ
264 அவிநாசி (திருப்புக்கொளியூர்)259.76 கிமீ
265 திருக்கள்ளில் ( திருக்கண்டிலம் )260.79 கிமீ
266 திருக்காளத்தி (ஸ்ரீ காளஹஸ்தி)312.26 கிமீ
267 திருக்கோணமலை316.63 கிமீ
268 திருநெல்வேலி326.01 கிமீ
269 குற்றாலம்339.54 கிமீ
270 திருஅஞ்சைக்களம் (ஸ்ரீவாஞ்சிகுளம்)383.7 கிமீ
271 திருப்பருப்பதம் - (ஸ்ரீசைலம்)576.62 கிமீ
272 திருக்கோகர்ணம்702.23 கிமீ
273 திருஅநேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்)2192.38 கிமீ
274 திருஇந்திரநீலப் பருப்பதம்2200.16 கிமீ
275 திருக்கேதாரம் (கேதார்நாத்)2202.85 கிமீ
276 கைலாயம் நொடித்தான்மலை (திருக்கயிலாயம், கைலாயம்)2245 கிமீ